Transparència

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES L’ANY 2017

Òrgan: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Import: 4200,00€
Finalitat: conveni anual del conjunt d’activitats que organitza l’entitat.


 

Òrgan: Diputació de Barcelona
Ajut: Subvencions cultura popular i tradicional 20175
Convocatòria: 201720175120008913
Import: 758,50€
Finalitat: 24è Dia del Graller


 

Òrgan: Generalitat de Catalunya
Ajut: subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.
Import: 524,00€
Finalitat: 24è Dia del Graller