Transparència

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES L’ANY 2019

Òrgan: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Import: 6.000,00€
Finalitat: conveni anual del conjunt d’activitats que organitza l’entitat.


Òrgan:


Òrgan: